fbpx

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Twoich danych jest Zwinna Zmiana Michał Papież z siedzibą w Warszawa 02-798, ul. Kabacki dukt 6/95, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 1231083989, REGON: 385792860. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e‑mail: biuro@zwinnazmiana.com

 

Dane które będą przetwarzane przez firmę Zwinna Zmiana Michał Papież:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Nazwa oraz dane firmy zamawiającej szkolenie

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz jest warunkiem zawarcia i realizacji oraz świadczenia usług. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości do pełnego wykonania usługi lub szkolenia przez Zwinna Zmiana Michał Papież.

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Przygotowanie oferty
  • Komunikacji i przekazywania informacji niezbędnych dla wykonywanej usługi lub szkolenia
  • Przygotowania materiałów szkoleniowych (np. ankieta, drukowane materiały, dyplom)
  • Przygotowania listy obecności lub innej formy dokumentacji niezbędnej do rozliczenia prac
  • W innych celach mieszczących się w zakresie przetwarzania danych potrzebnego do prawidłowej realizacji usług,

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz wysyłać wiadomość e‑mail na adres: biuro@zwinnazmiana.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.