Zmiany w zespołach deweloperskich

W każdej organizacji zdarzają się sytuację, w których członkowie zespołu deweloperskiego odchodzą z pracy lub zmieniają projekt. W zdecydowanej większości przypadków powstaje luka, z którą muszą się zmierzyć zespoły scrumowe. Zadaniem Scrum Mastera jest wsparcie zespołu i Product Ownera w adaptacji do nowej rzeczywistości.

W organizacjach, w których Scrum jest wdrożony w oparciu o filary Scrum — Transparencja, Inspekcja, Adaptacja, Scrum Master ma ułatwione zadanie. Komunikacja o zmianach odbywa się odpowiednio wcześniej, niż sama zmiana ma nastąpić. Dzięki temu Zespół Scrumowy ma szansę dokonać oceny wpływu sytuacji na rozwój produktu i odpowiednio przygotować i zaplanować kolejne kroki.

Dlatego z perspektywy łagodzenia wpływu ryzyka wywołanego zmianami w zespole deweloperskim bardzo istotna jest możliwość swobody pracy Scrum Mastera w trzech płaszczyznach:

  • Z zespołem deweloperskim, w celu udzielenia wsparcia zespołowi w samoorganizacji i podjęciu decyzji o konieczności wzmocnienia. Warto również rozważyć utworzenie planu wymiany wiedzy w razie konieczności.
  • Z organizacją i managementem nad przejrzystością informacji oraz komunikacją zwrotną o potencjalnej dacie wzmocnienia.
  • Z Product Ownerem i Stakeholderami nad adaptacją roadmapy.

Brak informacji o zmianie w zespole

Zdecydowanie gorszą sytuacją jest ta, w której informacja o zmianach składu zespołu jest przekazana tuż przed samym odejściem jego członka, co z pewnością może być niemałym zaskoczeniem dla całego Zespołu Scrumowego. W zespole mogą się pojawić elementy frustracji, demotywacji i niepewności, czy w obecnej sytuacji cel sprintu może zostać osiągnięty. Dlatego też bardzo ważna jest natychmiastowa reakcja Scrum Mastera.

W jaki sposób Scrum Master może pomóc zespołowi w adaptacji do nowej rzeczywistości?

Niezależnie od etapu Sprintu, w którym Zespół Scrumowy zostanie poinformowany o zmianach, zadaniem Scrum Mastera jest udzielenie niezbędnego wsparcia.

Poprawnym zachowaniem Scrum Mastera jest zorganizowanie i dobra facylitacja retrospektywy. Jest to doskonała możliwość, dająca wszystkim członkom zespołu okazję do podzielenia się swoimi odczuciami. Dobrym pomysłem jest włączenie Product Ownera do aktywnego uczestnictwa, ponieważ kluczowym elementem może okazać się przekazanie informacji o przyszłości produktu. Zespół zostanie zapewniony, że cele oraz strategia produktu nie ulegają zmianie, a sam produkt nadal będzie rozwijany.

Przebieg retrospektywy powinien dać możliwość merytorycznej oceny nowej sytuacji i poddania weryfikacji posiadania wszystkich niezbędnych kompetencji do realizowania celów produktu. Jest to o tyle ważne, że utracenie kluczowego członka zespołu może doprowadzić do opóźnień w procesie wytwarzania oprogramowania lub zupełnego braku możliwości realizacji celów przyszłych sprintów. Dzięki tej wiedzy Scrum Master oraz Product Owner mogą zgłosić managerom potrzebę wzmocnienia zespołu.

Po ustaleniu na retrospektywie nowego podejścia do współpracy wewnątrz zespołu, kolejnym krokiem jest uwzględnienie zmian w planowaniu pierwszego sprintu w nowym składzie. Początkowo Zespół Scrumowy może mieć problem z prognozą zakresu prac, który wykona podczas sprintu. Poznanie skalibrowanego velocity będzie możliwe dopiero za kilka sprintów, po ustabilizowaniu się sytuacji w zespole. Dlatego w pierwszym sprincie po zmianach zakres Sprint Backlogu powinien zostać zmniejszony tak, aby zespół sprawdził swoje możliwości wykonania prac zleconych przez Product Ownera.

Scrum Master ma jeszcze jedno zadanie w swojej organizacji. Jest to współpraca z kadrą managerów, która ma na celu wypracowanie modelu zarządzania zmianami w Zespołach Scrumowych. Organizacja opierająca się na wzorcach bazujących na wartościach oraz filarach Scrum, będzie mogła w kontrolowany sposób dostosować się do zmian w zespołach deweloperskich.

Podsumowanie

Zmiany osobowe mogą wpływać niekorzystnie na produktywność i dobre samopoczucie w zespole. Możemy pokusić się nawet o stwierdzenie, że każda zmiana tworzy nowy zespół. Jednakże, dzięki dobremu zarządzaniu zmianą oraz wykorzystaniu wydarzeń Scrumowych możemy w efektywny sposób zarządzać ryzykiem. Dodatkowo Scrum Master poprzez promowanie cross-funkcjonalności i podkreślanie znaczenia trzech filarów Scrum, może pomóc w niwelacji negatywnych skutków samej zmiany.